Aceste Condiții Generale, care includ prin această referință toate regulile, procedurile și procesele care pot fi publicate pe site-ul www.mmcerviceutilaje.ro, constituie un contract între toți vizitatorii și utilizatorii site-ului www.mmcerviceutilaje.ro (așa cum este definit mai jos)

 

Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui site Web.

 

Cine suntem noi?

 

MM Service Utilaje deține și operează o platformă și un serviciu de programare cu acces liber.
Acești termeni și condiții acoperă orice utilizare a site-ului web deținut de MM Service Utilaje, indiferent dacă sunteți înregistrat sau nu. Când utilizați www.mmcerviceutilaje.ro în conformitate cu aceste condiții, aveți dreptul să utilizați funcțiile disponibile, cu excepția acelor facilități unde accesul este restricționat sau condiționat.
Trebuie să respectați toate drepturile de autor și anunțurile similare!
În calitate de proprietar / administrator al site-ului www.mmcerviceutilaje.ro, ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestuia, precum și Politica de confidențialitate, Termenii și condițiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 

Confidențialitate, date personale și cookie-uri

 

MM Service Utilaje se supune respectării legislației române și UE privind confidențialitatea și protecția datelor și să aplice principiile procedurilor transfrontaliere de protecție a datelor recunoscute.
Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Politicile de confidențialitate ale www.mmcerviceutilaje.ro și că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu aceste declarații.
În particular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către MM Service Utilaje  și contractorii săi, precum și cu datele deținute de MM Service Utilaje în afara României și a Uniunii Europene.

 

Proprietatea site-ului web și a conținutului

 

Conținutul site-ului MM Service Utilaje l ( www.mmcerviceutilaje.ro ) este proprietatea SC MM Service Utilaje SRL
MM Service Utilaje l garantează utilizatorului acces limitat pe site-ul www.mmcerviceutilaje.ro, în interes personal și de informare și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor MM Service Utilaje fără acordul prealabil scris al acesteia.
Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea MM Service Utilaje, sau, dupa caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.
MM Service Utilaje este proprietarul site-ului său web (www.mmcerviceutilaje.ro), al software-ului care constituie aceste site-uri web și al tuturor drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală din aceste bunuri.

 

Licențe acordate de autori și de alți contribuitori

 

Reproducerea integrală sau parțială a unui articol este condiționată de respectarea practicilor academice de atribuire obișnuite, care trebuie respectate cu strictețe în plus față de cerințele CC-BY.
Licența CC-BY nu vă dă dreptul să reproduceți sau să publicați conținut de pe www.mmcerviceutilaje.ro în orice forum ( online sau nu ) care susține orice punct de vedere politic, religios, anti-religios, rasist, extremist, violent sau lipsit de respect. Vă angajați să eliminați orice astfel de conținut din orice astfel de forum imediat, la cererea MM Service Utilaje, în cazul în care conținutul a fost postat de către sau pentru tine.
De asemenea, este posibil să nu reproduceți niciun conținut de pe site-urile noastre pentru a denigra MM Service Utilaje.
Sunteți de acord că oricine vizitează site-urile web MM Service Utilaje poate copia și re-posta conținutul dvs. în mod liber, fără permisiune și fără nici o taxă, sub rezerva doar cerințelor de citare. Acest lucru este supus prevederilor privind materialele terților.

 

Disponibilitate; Viruși și atacuri; Bugs și erori

 

MM Service Utilaje nu promite că siteul sau funcționalitatea acestuia, nici alte aplicații, widget-uri sau alte modalități de accesare a serviciilor MM Service Utilaje vor fi disponibile cu uptime de 100%. Site-ul web poate să nu fie disponibil pentru întreținere sau upgrade-uri, pentru care MM Service Utilaje va încerca să ofere o notificare rezonabilă, și poate suferi căderi neașteptate. Ne străduim să evităm erorile prin întreținerea activă, dar nu garantăm că site-ul web va fi fără erori.
Disponibilitatea constantă sau pe termen lung a diferitelor facilități și servicii furnizate de MM Service Utilaje nu este garantată. Serviciile pot fi actualizate, îmbunătățite, modificate, reduse sau retrase. Nu suntem responsabili pentru retragerea oricărui serviciu sau funcționalitate.
MM Service Utilaje va folosi instrumentele adecvate pentru a încerca să minimizeze atacurile de orice fel, dar nu garantează faptul că site-ul sau legăturile postate de utilizatori vor fi libere de viruși de la terți și de alte programe software terță parte.

 

Proprietate și drepturi

 

MM Service Utilaje este, de asemenea, singurul deținător sau licențiat al tuturor drepturilor de autor și altor drepturi de proprietate intelectuală în software-ul care constituie site-ul său web. Permisiunea dvs. de a utiliza site-ul web www.mmcerviceutilaje.ro este limitată la utilizarea site-ului respectiv în scopuri legale în România respectarea acestor condiții și a oricăror alte condiții sau reguli puse în aplicare de MM Service Utilaje. Toate drepturile asupra oricăror materiale de autor care aparțin MM Service Utilaje sunt rezervate.

 

Activități interzise

 

Următoarele activități sunt interzise pe site-ul web al MM Service Utilaje și pot duce la suspendarea sau încetarea înregistrării dvs., pe care MM Service Utilaje își rezervă în mod expres dreptul de a face și în cazul în care sunteți obligat să vă despăgubiți MM Service Utilaje așa cum se prevede în aceste condiții.
Orice colectare automată sau robotică a datelor, răsturnarea sau accesarea cu crawlere a site-ului centerweb.ro pentru date de orice fel
Deghizarea identității dvs. atunci când interacționați în vreun fel pe site-ul centerweb.ro
Orice activitate care este destinată sau este susceptibilă de a aduce vreun prejudiciu sau prejudiciu MM Service Utilaje, oricărui furnizor MM Service Utilaje sau oricăror utilizatori ai facilităților MM Service Utilaje
Orice încercare de a copia sau inversa codul care formează site-ul sau oricare dintre funcționalitățile acestuia orice act care intenționează sau poate provoca daune oricărui site MM Service Utilaje, disponibilitatea acestuia pe internet, software-ul sau reputația acestuia, inclusiv (dar fără a se limita la) atacuri de negare a serviciilor
Încărcarea sau plasarea pe orice site web MM Service Utilaje sau pe orice site pe care îl furnizează MM Service Utilaje, orice virus sau alt cod dăunător sau nedorit
Orice activitate frauduloasă, dăunătoare sau ilegală
Orice încercare de a obține acces neautorizat la bazele de date sau alte resurse ale MM Service Utilaje sau ale furnizorilor săi
Detașarea sau conectarea la orice conținut care nu respectă în toate privințele cerințele de conținut stabilite în aceste condiții
Detașarea oricărei alte informații personale sensibile a oricărei alte persoane fără consimțământul explicit informat al acelei persoane
Reproducerea, duplicarea, copierea sau revânzarea oricărei părți a oricărui site web MM Service Utilaje, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de aceste condiții.

 

Acces Mobil

 

Când accesați site-urile web MM Service Utilaje prin intermediul unui dispozitiv mobil, aveți în vedere faptul că furnizorul dvs. poate să se taxeze pentru utilizarea datelor.
Încălcarea drepturilor dvs.
Credem în respectarea drepturilor acordate prin lege și a celor acceptate în mediul academic. Dacă credeți că drepturile dvs. au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați la adresa: contact@mmserviceutilaje.ro
Modificarea condițiilor
Aceste Condiții și alte condiții și reguli ale www.mmcerviceutilaje.ro vor fi modificate periodic. Amendamentele vor fi comunicate în maniera ( modalitățile ) care apar cel mai adecvat pentru MM Service Utilaje. Modificările au efect asupra faptului că această comunicare vă este pusă la dispoziție, indiferent dacă sunteți sau nu autentificată pentru a primi informațiile.

 

DISCLAIMER

 

Deși în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, MM Service Utilaje nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a siteului www.mmcerviceutilaje.ro, ori a serviciilor apărute sub egida MM Service Utilaje. MM Service Utilaje nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă MM Service Utilaje vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.
La cererea MM Service Utilaje, sunteți de acord să exonerați de răspundere MM Service Utilaje pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.
Nicio prevedere a acestor condiții pentru utilizarea site-ului nu limitează sau exclude sau nu poate fi interpretată ca intenționând să limiteze sau să excludă răspunderea MM Service Utilaje pentru neglijență gravă ( așa cum este definită de legislația română ) sau pentru încălcarea deliberată sau pentru orice altă chestiune pentru care, prin lege, răspunderea nu poate fi limitată sau exclusă.
Termen limită pentru introducerea reclamațiilor
Orice reclamație împotriva MM Service Utilaje trebuie să fie adusă în termen de un an de la data la care ați luat cunoștință de existența acestei afirmații.

 

Neîndeplinirea drepturilor

 

Nicio neîndeplinire a unui drept nu constituie o renunțare la încălcarea ulterioară a unei promisiuni de a nu aplica acest drept.
Nicio alocare de drepturi, obligații.
Nu puteți să vă atribuiți niciunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în niciun aspect al relației dvs. cu MM Service Utilaje.

 

Conciliere

 

În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu serviciile oferite de MM Service Utilaje, vă rugăm să ne adresați un e-mail pe adresa: office@centerweb. Orice conflict apărut între clienții MM Service Utilaje și companie se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două parți. În cazul în care conflictul nu s-a soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.

 

Forță majoră

 

Nici dumneavoastră, nici MM Service Utilaje nu sunteți / nu sunteți răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauza unor circumstanțe care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate, dar și MM Service Utilaje se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a limita durata și efectul acestor circumstanțe și pentru a găsi alte modalități de a vă îndeplini obligațiile.

 

Legea aplicabilă și jurisdicția

 

Acordul dvs. cu MM Service Utilaje, inclusiv aceste condiții și toate celelalte aspecte menționate mai sus, este reglementat exclusiv de legile României și GDPR. Dumneavoastră și MM Service Utilaje sunteți de acord să căutați cu bună-credință să rezolvați orice dispută prin discuții, negociere și mediere de bună credință înainte de a ajunge la un litigiu. Orice litigiu nerezolvat va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Prahova, România. MM Service Utilaje nu acceptă nicio altă jurisdicție, cu excepția cazului în care se convine altfel explicit în scris. Veți fi de acord cu orice acțiune luată de noi pentru a vă opri sau împiedica să introduceți o acțiune care încalcă această clauză și să ne despăgubiți pentru costurile noastre în a iniția o astfel de acțiune.

 

Prin orice comanda de proiect sau orice oferta onorata, sunteti de acod cu acesti termeni si conditii!